خانه / ۱۳۹۵ / اسفند

بایگانی/آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

بررسی بهره گیری و استفاده نانوتکنولوژی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

عنوان این مقاله : بررسی بهره گیری و استفاده نانوتکنولوژی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی در دانلود پایان نامه مهندسی نفت به بررسی بهره گیری و استفاده فناوری نانو در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی می پردازیم

بیشتر بخوانید »

کاربرد نانوفناوری در حفظ محیط زیست در فعالیت های صنایع بالا دستی نفت و گاز

عنوان این مقاله : کاربرد نانوفناوری در حفظ محیط زیست در فعالیت های صنایع بالا دستی نفت و گاز در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته نفت به کاربرد نانوفناوری در حفظ محیط زیست در فعالیت های صنایع بالا دستی نفت و گاز می پردازیم

بیشتر بخوانید »

کاربرد تکنولوژی نانو در مشبک کاری چاه های نفتی و گازی

عنوان این مقاله : کاربرد تکنولوژی نانو در مشبک کاری چاه های نفتی و گازی در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته نفت به کاربرد نانوفناوری در مشبک کاری چاه های نفتی و گازی می پردازیم

بیشتر بخوانید »

نقش نانو تکنولوژی در زمینه بهبود خواص تجهیزات صنایع بالادستی نفت و گاز

عنوان این مقاله : نقش نانو تکنولوژی در زمینه بهبود خواص تجهیزات صنایع بالادستی نفت و گاز در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته نفت به نقش نانو تکنولوژی در زمینه بهبود خواص تجهیزات صنایع بالادستی نفت و گاز خواهیم پرداخت

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید

عنوان این مقاله : پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان رضایت و وفاداری پس از خرید در حجم ۱۹ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس رفتار مصرف کننده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت

بیشتر بخوانید »

بررسی تاثیرات نانوفناوری در عملیات اکتشاف مخازن نفتی و گازی و مزایای آن در مقابل روشهای سنتی

عنوان این مقاله : بررسی تاثیرات نانوفناوری در عملیات اکتشاف مخازن نفتی و گازی و مزایای آن در مقابل روشهای سنتی در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته نفت به بررسی تاثیرات نانوفناوری در عملیات اکتشاف مخازن نفتی و گازی و مزایای آن در مقابل روشهای سنتی می پردازیم

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار

عنوان این مقاله : پاورپوینت شکل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان شکل گیری و تغییر باور، نگرش و رفتار در حجم ۳۳ اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس رفتار مصرف کننده در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد …

بیشتر بخوانید »

مدیریت استراتژیک چیست؟

عنوان این مقاله : مدیریت استراتژیک چیست؟ مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک …

بیشتر بخوانید »

پرورش مهارتهای سرپرستی

عنوان این مقاله : پرورش مهارتهای سرپرستی مدیران در تمامی سطوح سازمانی و در کلیه سازمانها وظیفه بنیادی طراحی و پویا نگهداشتن محیطی را بر عهده دارند که در آن ، افراد با همکاری همدیگر ، بتوانند مأموریت ها و هدفهای معنی را به اجرا درآورند

بیشتر بخوانید »

بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه

عنوان این مقاله : بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی تطبیقی اضطرار در حقوق مدنی و ارائه راهکارهای مناسب فقه شیعه می پردازیم

بیشتر بخوانید »

بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن

عنوان این مقاله : بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی قانونی و حقوقی قاعده غرر با توجه به منابع و مبانی آن می پردازیم

بیشتر بخوانید »

بررسی غرر و موارد آن را در کنوانسیون بیع بین المللى کالا

عنوان این مقاله : بررسی غرر و موارد آن را در کنوانسیون بیع بین المللى کالا در دانلود پایان نامه رشته حقوق به بررسی غرر و موارد آن را در کنوانسیون بیع بین المللى کالا می پردازیم

بیشتر بخوانید »

بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران

عنوان این مقاله : بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران در دانلود این پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی غرر در بیع داخلى و بر اساس حقوق اسلامى و قانون مدنى ایران می پردازیم

بیشتر بخوانید »

اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید

عنوان این مقاله : اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید در دانلود این پایان نامه رشته حقوق اثر اضطرار در قراردادها و ایقاعات با بررسی مصداقهای مورد تردید پرداخته خواهد شد

بیشتر بخوانید »